Hjælp til dig som grundejer

Kom tilbage til forsiden.

Når der er nyt...

Få en sms.

Modtag en SMS/e-mail fra formanden, når der er opdateringer på hjemmesiden og øvrige vigtige informationer.


Husk derfor at give besked, hvis du får nyt mobilnr. eller ny mail-adresse . Besked sendes til bestyrelse@mosedeklint.dk


Facebook

Er du ikke allerede medlem af vores facebook gruppe, så skynd dig at anmod. Gruppen er en lukket gruppe med formål at rundsende hurtige informationer og lave nabo-til-nabo kommunikation.

https://www.facebook.com/groups/251701661516219/Foreningens blog

(ikke i brug)

Velkommen til bloggen "Mosedeklint"

blog.mosedeklint.dk


Denne blog anvendes ikke længere grundet GDPRBloggen var et mødested - kun for medlemmer af Grundejerforeningen "Mosede Klint af 1960"


Ikke alle medlemmer ønsker billeder og andre dialoger offentligt tilgængeligt. Derfor har vi valgt at "låse" disse informationer med kode, så kun medlemmer af foreningen har adgang hertil.


Hvad brugte vi bloggen til?

Når du logger ind i bloggen, finder du:


Billeder fra vores arrangementer i foreningen

Opslag fra medlemmerne


Alle har mulighed for at sætte billeder ind og skrive indlæg.


Hvordan kommer du ind på bloggen?

Send en mail til bestyrelse@mosedeklint.dk

Du vil modtage en adgangskode på mail. Gå derefter ind på

blog.mosedeklint.dk. og log dig ind.

Kommunens byggesagsarkiv

Hvad er det, og hvad kan du bruge det til?

Greve Kommune -hvad er byggesagsarkivet?

- du kan nu se alle dine godkendte tegninger, attester og meget andet vedrørende dit hus. Det eneste du skal huske er din adresse. Gå direkte til arkivet her.Affald - få besked når der tømmes

- og hvordan sorterer du?

Klar Forsyning (selvbetjening)

Tilmeld dig SMS service og få besked dagen før indsamling af affald.

Her finder du også den nye digitale affaldsguide.

Det anbefales også at downloade appen "Affaldsportal"

Du finder en masse hjælp til, hvordan du sorterer dit affald her


Vær med til at holde øje

og øg trygheden i kvarteret

Vi bor generelt i et roligt kvarter.


Dog kan man aldrig helt sikre sig 100% mod uanmeldte gæster, men....


Vi kan hjælpe hinanden og gøre det mindre attraktivt at besøge huse i vores kvartér, hvis man har uærlige hensigter.


Gode råd.

  • Lær dine naboer at kende, så du ved hvem der bor her og hvem der ikke.
  • Hils på dem du går forbi. Ubudne gæster hader at blive kontaktet.
  • Ser du hændelser, der virker unormalt, så lav gerne et opslag på vores facebook gruppe hurtigst muligt. Så er vi mange der hjælper med at holde øje eller afklare om det er ærlige ærinder. Er du ikke på facebook, så send en besked til formanden på 24825916. Så lægger hun en besked op.
  • Ring til politiet på 114 - hellere en gang for meget end en gang for lidt. Videregiv flest mulige fakta (bilnumre, bilmærker, signalementer).
  • Tilmeld dig "Nabohjælp" og få dine naboers hjælp til at holde øje. Og gør gengæld.
  • Hjælp din nabo, når de er væk - tilbyd hjælp med at parkere en bil i carporten, få det til at se ud som om huset er beboet.

At bo på en "privat fællesvej" og op til en "privat fællessti".

Hvilke pligter har man og hvad må man ikke.Vores veje og stier er klassificeret som "privat fællesveje" og "privat fællesstier"


Du har som grundejer vedligeholdelsespligt til midten af vejen/stien ud for din parcel.


Greve Kommune foreskriver:

Det er ikke tilladt at anbringe  sten i vejareal i henhold til lov om offentlige veje § 81 og privatvejsloven §66, medmindre der er søgt tilladelse til det hos den pågældende vejmyndigheden som er Greve kommune.


Af trafiksikkerhedshensyn giver Greve Kommune ikke tilladelse til sten i vejareal.

                

Privatvejsloven.

§ 66. På arealer, der er privat fællesvej, kræver det kommunalbestyrelsens godkendelse

1) varigt eller midlertidigt at anbringe affald, materiel, materialer, løsøregenstande, ikkeindregistrerede køretøjer, skure, skurvogne, containere, boder, automater, skilte, hegn el.lign. ,

2) at anbringe køretøjer med henblik på salg eller udlejning uden fører og

3) som led i erhvervsvirksomhed at anbringe køretøjer i forbindelse med reparation, påfyldning af drivmidler, rengøring el.lign.

Stk. 2. Transportministeren kan undtage visse former for råden over vejarealet fra kravet om en tilladelse efter stk. 1 og kan bemyndige vejmyndigheden til at fastsætte nærmere regler for disse former for råden over vejarealet. Vejmyndigheden skal offentliggøre de nærmere regler.

Stk. 3. Før godkendelse efter stk. 2 skal kommunalbestyrelsen forhandle med politiet.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan for den pågældendes regning fjerne genstande m.v., jf. stk. 1, der er anbragt på en privat fællesvej uden kommunalbestyrelsens godkendelse, hvis den pågældende ikke efterkommer et påbud om at fjerne disse.

Stk. 5. Er det anbragte til ulempe for færdslen, kan kommunalbestyrelsen eller i påtrængende tilfælde politiet fjerne det anbragte for den pågældendes regning uden forudgående påbud.

                 


Lov om Offentlige veje

§ 81. Vejmyndigheden kan udstede påbud om fjernelse af genstande m.v., hvis disse er anbragt på vejarealet uden tilladelse efter § 80 og der ikke efterfølgende kan meddeles tilladelse.

Stk. 2. Vejmyndigheden kan fjerne genstande m.v. for den pågældendes regning, såfremt et påbud efter stk. 1 ikke efterkommes.

Stk. 3. Vejmyndigheden og politiet kan straks og uden forudgående påbud fjerne genstande m.v. for den pågældendes regning, når genstandene m.v. er til ulempe eller til fare for færdslen.