Informationer - arkiv

Kom tilbage til forsiden.

Arkiverede informationer

Generalforsamling 2020


27. september 2020

Bestyrelsen har ikke modtaget spørgsmål eller kommentarer til årets beretning for 2019, regnskab 2019 eller budget 2020.


Eneste henvendelse om opstilling til posten som revisorsuppleant er

Hamdi Sarac, Mosede Højvej 41.

Ingen øvrige medlemmer har meldt sig til de poster, hvor der er valg i 2020.


Bestyrelsen foreslår, at


Hamdi Sarac er valgt frem til næste generalforsamling,


Michael Garset-Borg, Mosede Kærvej 33 er valgt som bestyrelsesmedlem for en 2 årig periode

Andreas Obling, Mosede Højvej 53, er valgt for en 2 årig periode


Nuværende bestyrelsessupleanter og revisorer  og revisorsupleanter er valgt frem til næste generalforsamlingsåfremt der ikke fremkommer indsigelser til bestyrelse@mosedeklint.dk senest 4. oktober 2020.


Der er ikke fremkommet indsigelser og ovennævnte er derfor vedtaget.


Nyt om generalforsamling 2020


6. september 2020


Dagsorden og medlemsinformation vedrørende Generalforsamling 2020


(her finder du også formandens beretning for 2019, regnskab 2019 med kommentarer samt budget for 2020)

Generalforsamling 2020


Covid-19 procedure

14. september 2020

frist for spørgsmål, svar vedr. beretning, regnskab, budget mv.opstilling til bestyrelse og øvrige poster.

Se dagsorden og meddelelse om procedure21. september 2020

frist for indsigelser mod beretningen og regnskab

Se dagsorden og meddelelse om procedure


5. oktober 2020

Protokol forventes af være klar her på hjemmesiden


60 års jubilæumsfest

AFLYST

COVID-19 restriktioner tvinger os til at aflyse

1960 - 2020

Vi fejrer foreningens 60 års jubilæumLørdag den 23. majEftermiddag


Det er festudvalgets intention, at arrangere en række aktiviteter for hele familien.


Aften

Jubilæumsfest holdes i telt på vejen 

Foreningens aktivitetskasse giver tilskud til max. 2 voksne pr. husstand

Der må derudover forventes en rimelig egenbetaling

Festen vil fortrinsvis være tilrettelagt for voksne med spisning og underholdning


Foreløbig tilmelding senest 15. februar 2020

Da festudvalgtet skal reservere telt 3 måneder før festen, bedes foreløbig tilmelding sendt ti Gitte Braad på 24825916 eller via besked på foreningens facebook gruppe.

Senest 15. februar 2020.

Oplys adresse og antal voksne + "lodnummer"


Endelig invitation vil blive udsendt herefter.


VIGTIGT!Huskeseddel til køleskabet er uddelt i januar. 

Bemærk "lodnummer" i nederste højre hjørne.

Der vil blive trukket lod om en deltagergevinst blandt de tilmeldte numre.


Bestyrelsens protokol

(referater fra bestyrelsesmøder)

Efter ønske fra medlemmer vil du finde bestyrelsens protokoller under menupunktet "referater og regnskaber"

Foreningens ordensbestemmelser

Ordensbestemmelserne er vedtaget for, at vi kan bevare et pænt og velholdt kvarter, og med forhold som gør det rart for alle at bo i.

Er du ikke helt opdateret på indholdet, så tag et

kik herPas på naturen og vores dyreliv i kvarteret

Dræbersnegle og voldsnegle er et stigende problem for mange haveejere og der er flere måder at bekæmpe dem på. Der sælges desværre ulovligt importeret gift fra Tyskland, som er til skade for naturens øvrige dyreliv. Giften gør sneglene søde og tiltrækker lækkersultne pindsvin og ligeledes husdyr.

Vi har meldinger om, at der på Kastanjevej er fundet syge pindsvin. Vi opfordrer derfor til, at man tænker sig om en ekstra gang, når man vælger midler til bekæmpelse af denne plage.

Følgende info er modtaget fra G/F Østre Strand, som bl.a. dækker Kastanjevej.Trafiksikkerhed

i krydset

Enebærvej-Mosede Landevej

Vi er sammen med 2 nabo-grundejerforeninger i løbende dialog med Greve Kommune om at finde en løsning på problemet med dårlige oversigtsforhold og for høj hastighed. Greve Kommune har desværre ikke prioriteret denne opgave og vi opfordrer derfor til at starte en læserbrevsdebat i Sydkysten.


Bestilling af grus

Står du og skal bestille grus til efterårets gøremål på matriklen, så kan du muligvis spare penge på den dyre del - transporten. Send en sms til formanden (24825916), som så vil videresende denne til alle naboer. Hvis der er andre der lige har det samme behov, skaber hun gerne forbindelse mellem interesserede naboer inden dagen er omme.